სასწავლო-მეთოდური ცენტრი "კავკასია 1"
რას სთავაზობენ რეალურად ქართველ აბიტურიენტებს უკრაინის უნივერსიტეტები

ყურადღება

2019-2020 წლისთვის აბიტურიენეტების მიღება დაიწყო

სასწავლო მეთოდური ცენტრი "კავკასია 1"

შპს საერთაშორისო საინფორმაციო საკონსულტაციო მოსამზადებელი სასწავლო მეთოდური ცენტრი "კავკასია 1" ახორციელებს მოსწავლეების, აბიტურიენტების და სტუდენტების მომზადებას მათთვის სასურველ სასწავლო დისციპლინებში. 

კონსულტაციას უწევს აბიტურიენტებს საგანმანათლებლო საკითხებში, ახორციელებს მათ ჩარიცხვას საზღვარგარეთ არსებულ უმაღლეს სასწავლებლებში საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე, რომელთანაც გაფორმებული აქვს ურთიერთთანამშრომლობის ორმხრივი ხელშეკრულებები. 

შემოგვიერთდით Facebook-ზე


ყველა სიახლე ერთადსიახლეები

ყველა სიახლე ერთად

ჩვენ შესახებ დეტალურად

ყველა პარტნიორი ერთად ჩვენი პარტნიორები

«Европейский университет » гор. Киев

დეტალურად

Черкасский государственный «Университет банковского дело» Украина

დეტალურად

Киевский «Университет туризма, экономики и право»

დეტალურად