სასწავლო-მეთოდური ცენტრი "კავკასია 1"

ჩვენ შესახებ

შპს საერთაშორისო საინფოერმაციო საკონსულტაციო მოსამზადებელი სასწავლო მეთოდური ცენტრი კავკასია 1  ახორციელებს მოსწავლეების, აბიტურიენტების და სტუდენტების მომზადებას მათთვის სასურველ სასწავლო დისციპლინებში.  კონსულტაციას უწევს  აბიტურიენტებს  საგანმანათლებლო საკითხებში, ახორციელებს მათ ჩარიცხვას საზღვარგარეთ არსებულ უმაღლეს  სასწავლებლებში საბაკალავრო და სამაგისტრო პროგრამებზე, რომელთანაც  გაფორმებული აქვს ურთიერთთანამშრომლობის ორმხრივი  ხელშეკრულებები

შემდგომში უკვე სტუდენტებს სთავაზობს  მრავალმხრივ  დახმარებებს  მათზე ორიენტიტებულ  ხარისხიან  უმაღლეს განათლებაზე,  ორგანიზებას უწევს  მათ   მიერ არჩეულ საზღვარგართ არსებულ უმაღლეს  სასწავლებლებში  გამგზავრებასა და დახვედრაშისაგანმანათლებლო პროგრამების ათვისებაში.

სტუდენტები აქტიურად მონაწილეობენ საუნიოვერსიტეტიო ღონისძიებებში, სასწავლებლის პროფესორ-მასწავლებლებსა და სტუდენტებთან ერთად.

სასწავლო მეთოდური ცენტრ კავკასია 1-ის ხელმძღვანელობას თავისი მუშაობით  დიდი წვლილი შეაქვს  დემოკრატიული საზოგადოების აქტიური წევრის მომზადემაში, პიროვნების ჩამოყალიბებაში,  მათ განვითარებასა და ინტელექტუალური პოტენციალის რეალიზებაში

 

ცენტრში სწვალების პარალელურად, სტუდენტებს შესაძლებლობა აქვს დასაქმდნენ და დაუსწრებლად ისწავლონ.

საბუთების მიღება წარმოებს მისამართზე:

ქ. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი #1

ტელეფონი: 322181904 322180518 322181997 322181874

მობილური ნომრები +995 577423 978 ; +995 599 517 131;  +995 597 516 519 ; 599 617 259; 599 290 097

 

Facebook