სასწავლო-მეთოდური ცენტრი "კავკასია 1"

სასწავლო კურსები

შპს საერთაშორისო საინფორმაციო-საკონსულტაციო მოსამზადებელი სასწავლო - მეთოდური ცენტრი „კავკასია+“ აცხადებს მიღებას შემსწავლელ კურსებზე (რუსული ენა, ინგლისური ენა, რიტორიკა). ცენტრში მიიღებიან ნებისმიერი ასაკის მსურველები.

რუსული ენა, ლიტერტურა

დეტალურად

ინგლისური ენა, ლიტერატურა

დეტალურად

რიტორიკა

დეტალურად

IVდონის აკრედიტაციის მქონე „ევროპული უნივერსიტეტი“

დეტალურად

ტურიზმის, ეკონომიკისა და სამართლის უნივერსიტეტი

დეტალურად