სასწავლო-მეთოდური ცენტრი "კავკასია 1"

მოსამზადებელი განყოფილება

ცენტრი დაკომპლექტებულია მრავალწლიანი პედაგოგიური სტაჟის მქონე კვალიფიციური და სერტიფიცირებული პროფესორ-მასწავლებლებით. ჩვენს უმთავრეს მიზანს წარმოადგენს ხარისხიანი განათლების უზრუნველოფა მისაღები ფასების შეთავაზებით. აბიტურიენტთა სწავლება ეფუძნება საქართველოში ერთიანი ეროვნული გამოცდებისა და უცხო ქვეყნების უმაღლეს სასწავლებლების პროგრამას და მოთხოვნებს.