სასწავლო-მეთოდური ცენტრი "კავკასია 1"

აბიტურიენტთა მიღება ნოემბრამდე გრძელდება

შპს საერთაშორისო საინფორმაციო-საკონსულტაციო მოსამზადებელი სასწავლო - მეთოდური ცენტრშიკავკასია 1“ ,  უკრაინის უმაღლეს სასწავლებლებთან ხელშეკრულების საფუძველზე აგრძელებს აბიტურიენტების მიღებას ბაკალავრიატსა და მაგისტრატურაზე.

უნივერსიტეტში ჩასაბარებლად საჭირო საბუთებია:

განცხადება

ატესტატი, ატესტატის  დანართი 2 ეგზ.  ( დედანი)

სამედიცინო ცნობა (.100)

პირადობის დამადასტურებელი  მოწმობა

პასპორტი

დაბადების მოწმობა

10 ფოტო 3x 4 , დისკით

ყველა დოკუმენტი უნდა იყოს ნათარგმნი

უკრაინულ ენაზე და დამოწმებული ნოტარიულად

საბუთების მიღება წარმოებს მისამართზე:

. თბილისი, აკ. წერეთლის გამზირი #1

ტელეფონი: 322181904 322180518 322181997 322181874

მობილური ნომრები +995 577423 978 ; +995 599 517 131;  +995 597 516 519 ; 599 617 259; 599 290 097