სასწავლო-მეთოდური ცენტრი "კავკასია 1"

სტუდენტების მიღება გრძელდება

IV დონის აკრედიტაციის მქონე ზაპოროჟიეს ეკონომიკისა და საინფორმაციო ტექნოლოგიების ინსტიტუტი ამზადებს ბაკალავრებს შემდეგ სპეციალობებში:

 სამართალი
 საერთაშორისო ეკონომიკა და მარკეტინგი
 მენეჯმენტი
 საგადასახადო საქმე
 წარმოების ეკონომიკა
 ფინანსები და კრედიტი
 აუდიტი და აღრიცხვა
 კომპიუტერული ტექნოლოგიები
 კომპიუტერული სისტემები და ქსელები
 სამრეწველო და სამოქალაქო მშენებლობა
 სამშენებლო კონსტრუქციების ტექნოლოგია
 ფილოლოგია (ინგლისური, გერმანული,
ფრანგული).

უნივერსიტეტში მოქმედებს სამაგისტრო პროგრამა. საბუთები მიიღება 28 თებერვლის ჩათვლით, ☎️ +995 577423 978 ; +995 599 517 131; +995 597 516 519 ; +599 617 259; +599 290 097