სასწავლო-მეთოდური ცენტრი "კავკასია 1"

ფაკულტეტები

უკრაინის ქ. ჩერკასის სახელმწიფო „საბანკო საქმის უნივერსიტეტი“

უკრაინის ქ. ჩერკასის IVდონის აკრედიტაციის მქონე სახელმწიფო უნივერსიტეტი „საბანკო საქმის უნივერსიტეტის“ წარმომადგენლობა საქართველოში

დეტალურად