აქციეთ სწავლა ჩვენთან სასიამოვნო პროცესად!!!

აქციეთ სწავლა ჩვენთან სასიამოვნო პროცესად!!!

სრულად »

 

ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური

წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური პროფესიული განათლების მიზნების მისაღწევად ყოველდღიურად ხვეწავს სასწავლო პროცესს, სისტემატურად აწარმოებს მასწავლებელთა პროფესიული განვითარების ხარისხის შეფასებას.სწავლების თანამედროვე მეთოდების დანერგვის გზით სამსახური უზრუნველყოფს მაღალ ხარისხს, კოლეჯის ხარისხის უზრუნველყოფის სამსახური აქტიურად თანამშრომლობს როგორც საქართველოს, ასევე საზღვარგარეთის ქვეყნების პროფესიული საგანმანათლებლო დაწესებულების შესაბამის სამსახურებთან ხარისხის კონტროლის გამჭირვალე კრიტერიუმების და მათი უზრუნველყოფის მეთოდოლოგიის შესაქმნელად.