აქციეთ სწავლა ჩვენთან სასიამოვნო პროცესად!!!

აქციეთ სწავლა ჩვენთან სასიამოვნო პროცესად!!!

სრულად »

 

Category Archives: კოლეჯის შინაგანაწესი

კოლეჯის შინაგანაწესი

წმიდა ილია მართლის სახელობის თბილისის საზოგადოებრივი კოლეჯის შინაგანაწესი  შ ი ნ ა გ ა ნ ა წ ე ს ი